Mini Enquete Software Kwaliteit

Wat is de kwaliteit van de, aan u, opgeleverde software?

 1. Zeer goed (10 punten)
 2. Goed (10 punten)
 3. Gaat wel (5 punten)
 4. Slecht (0 punten)
 5. Weet ik niet (0 punten)
Sogeti TMap Logo

Valt het implementeren van software onder de wet kansspelen?
 1. Nee, geen kansspel, want ik ken de kwaliteit voordat de implementatie start(10 punten)
 2. Ja, met lage kans op schade tijdens de implementatie (5 punten)
 3. Ja, helaas, met hoge kans op verrassingen in produktie(0 punten)
 4. Nee, want de kans op verstoringen is 100% (0 punten)

Bij 10 punten of minder: Overweeg implementatie van de Basiskwaliteit werkwijze!

Basiskwaliteit werkwijze

De Basiskwaliteit is het samen (klant & leverancier) overeengekomen kwaliteitsniveau van de op te leveren software.
Met het kiezen van een basiskwaliteit-niveau kiezen de de software leverancier en de klant voor het minimaliseren van verrassingen in deimplementatie periode van de nieuwe of aangepaste software. Al tijdens de realisatie van de software is het de ontwikkelaars duidelijk welke (minimum) kwaliteit vereist is.

Basiskwaliteit wordt uitgedrukt middels de vastlegging van de volgende produkt- en proceseigenschappen:

 1. Testdekking (diepgang van de ontwikkeltests)
 2. Inzichtelijkheid (glazen huis: hoe testdekking wordt behaald tijdens de realisatie van de software)
 3. Bewijsvoering (meegeleverd inzicht in kwaliteit van de software)
 4. Naleving (bewaking van het software realisatieproces op bovenstaande afspraken)
Hogere kwaliteit gewenst? Dan dienen alleen de specifieke kwaliteitseisen "boven" de basiskwaliteit te worden gespecificeerd.
Eenzijdig kiezen voor kwaliteit

Een software leverancier hoeft niet te wachten op een opdrachtgever die kwaliteitsafspraken wil maken. Met het kiezen van een basiskwaliteit-niveau maakt de software leverancier duidelijk wat zijn interpretatie van vanzelfsprekende kwaliteit is.


Meer weten?
Rob Kuijt's Testing Blog